Żubry i aleje przydrożne w zachodniopomorskim - artykuł niemieckiej dziennikarki - Aleje dla bioróżnorodności
News

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem niezależnej niemieckiej dziennikarki Beatrix Flatt o Federacji Zielonych „GAJA”.

Wisente und Alleen in Pommern

Beatrix Flatt latem tego roku zwiedza polsko-niemieckie pogranicze na rowerze, spotykając się z różnymi ludźmi na wschód i zachód od Odry i Nysy, szukając odpowiedzi na pytania: co łączy i co dzieli ludzi na tej granicy? Jakie są różnice i jakie podobieństwa kulturowe? Jaką rolę odgrywają te obie rzeki dla obu krajów? Gdzie znajdują się elementy łączące i jakie mają one znaczenie dla zjednoczonej Europy? Jak można rozbudować te elementy łączące? Jak wygląda życie ludzi z dala od dużych miast, w rejonach wiejskich, tam gdzie zachodzi dużo zmian w strukturach? Jakie są perspektywy dla ludzi w tych okolicach? Czy te perspektywy są różne w obu krajach? Jaką rolę odgrywa historia dwudziestego wieku dla ludzi po obu stronach granicy? Jaką rolę odgrywa ochrona środowiska naturalnego w dniu dzisiejszym i w przyszłości? Co skłania ludzi do angażowania się w rejonie Odry i Nysy?

 

Czcionka