Zieleń miejska - naturalne bogactwo miasta - konferencja 8-9 X 2020 - Aleje dla bioróżnorodności
Events, News

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń oraz Regionalna Agencja Poszanowania Energii i Środowiska w Toruniu zapraszają na XVI Konferencję Naukowo-Techniczną „Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta. Miasto zielenie – miasto przyszłości” – 8-9 października 2020 w Toruniu

Organizatorzy przygotowali następujące bloki tematyczne:

  • badania nad wpływem zmian klimatu na tereny zieleni,
  • znaczenie i rola terenów zieleni w działaniach adaptacyjnych do zmian klimatu,
  • najnowsze przykłady adaptacji obiektów architektury krajobrazu do zmian klimatu.

Szczegóły na stronie: http://www.zielenmiejska.org/

POST A COMMENT

You must be logged in to post a comment.

Czcionka