Zaproszenie na szkolenie praktyczne - Aleje dla bioróżnorodności
Events, News

Zapraszamy do udziału w szkoleniu praktycznym „Aleje przydrożne – planowanie, utrzymanie, diagnoza stanu zdrowotnego drzew oraz waloryzacja walorów przyrodniczych”

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do pracowników instytucji odpowiedzialnych za zakładanie, utrzymanie i pielęgnację alej przydrożnych, a także służb ochrony środowiska na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim, a także do władz samorządowych oraz wszystkich tych, którzy zajmują się szeroko pojętą tematyką zadrzewień liniowych.

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności w zakresie planowania, zakładania i pielęgnacji alej przydrożnych (w tym diagnozy stanu zdrowotnego drzew), a także oceny znaczenia zadrzewień przydrożnych jako siedlisk przyrodniczych i korytarzy ekologicznych. Udział w szkoleniu przedstawicieli instytucji z województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald umożliwi wymianę doświadczeń i dobrych praktyk we wskazanym zakresie.

Szkolenie obejmuje serię 6 zjazdów poświęconych następującym zagadnieniom:

  • Waloryzacja przyrodnicza alej przydrożnych – cenne i rzadkie gatunki grzybów, w tym porostów – dr Piotr Grochowski /Polskie Towarzystwo Botaniczne, 31 marca 2021r.
  • Wycena wartości dendrologicznej zabytkowych alej przydrożnych oraz ich rewaloryzacja i rekonstrukcja – dr hab. inż. Marcin Kubus, prof. ZUT / Polskie Towarzystwo Dendrologiczne i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 28 kwietnia 2021 r.
  • Cenne i rzadkie gatunki zwierząt kręgowych, w tym głównie awifauny, występujących w alejach przydrożnych – dr hab. Dariusz Wysocki, prof. US / Uniwersytet Szczeciński, 19 maja 2021 r.
  • Pielęgnacja młodych drzew, poniżej 20 lat – Maria Köpnick i Robert Köpnick / Gutachterbüro Baumfuchs oraz Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau und Arboristik e.V. „LVGA Großbeeren“, 2 czerwca 2021 r.
  • Planowanie założeń alejowych i prowadzenie nasadzeń – Ulf M. Neubert / UmweltPlan GmbH Stralsund, 9 czerwca 2021 r.
  • Pielęgnacja drzew w wieku powyżej 20 lat – Frank Stoebel / Natur- und Baumservice Brüssow, Ivar Kairies / Querschnitt – Baumpflege Greifswald, 16 czerwca 2021 r.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizatorzy nie wprowadzają ograniczeń w liczbie zgłoszeń z jednej instytucji. Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy w j. polskim: Formularz zgłoszenia i regulamin PL

Formularz zgłoszeniowy w j. niemieckim:Anmeldeformular praktische Schulungen

Miejsce szkolenia: Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej Szczecińskiej, ul. Graniczna 31

Każdy zjazd odbędzie się według ramowego programu:

10.30-10.35     Przywitanie uczestników dr inż. Jakub Skorupski – Prezes Stowarzyszenia Federacja Zielonych „GAJA” oraz Waldemar Wejnerowski, Zastępca Dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
10:35-11:30      Sesja wykładowa z dyskusją
11:30-12:00      Przerwa kawowa
12:00-15:00      Sesja terenowa (zalecany ubiór odpowiedni do wyjść terenowych)
15:00-16:00      Obiad, zakończenie szkolenia.

WAŻNE: W przypadku pogorszenia warunków epidemicznych, szkolenie odbędzie się w formie zdalnej.

POST A COMMENT

You must be logged in to post a comment.

Czcionka