Zapraszamy na cykl szkoleń promujących małą retencję - Aleje dla bioróżnorodności
Events, News

Fundacja Aeris-Futuro z Krakowa organizuje cykl szkoleń w ramach projektu pt.”Hydrozagadka – jak wygrać z suszą”. Szkolenia online realizowane są w ramach projektu „Hydrozagadka – jak wygrać z suszą. Główną ideą programu jest edukacja ekologiczna i budowanie odpowiedzialności za środowisko naturalne. Zapraszamy przede wszystkim osoby, którym temat ekologii i pozytywnej zmiany jest szczególnie bliski i chciałyby wdarażać rozwiązania małej retencji na obszarach swojej gminy.

REJESTRACJA: FORMULARZ zgłoszeniowy

Na cykl składa się pięć szkoleń online. Zachęcamy Państwa do udziału w całym cyklu, ale jest również możliwość uczestnictwa w pojedynczych szkoleniach. Po zakończeniu szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymają w wersji elektronicznej publikację pt. “HYDROZAGADKA – JAK WYGRAĆ Z SUSZĄ? Ochrona oraz zwiększenie zasobów wodnych w obrębie gmin”.

HARMONOGRAM CYKLU SZKOLEŃ: Szkolenie dla urzędników z Małopolski

Celem projektu jest:

  • Promowanie oszczędzania wody wśród polskiego społeczeństwa;
  • Poszerzanie i wzmacnianie wiedzy na temat rozwiązań mikroretencyjnych, które może wdrażać każdy z nas;
  • Zwiększenie kompetencji społecznych w zakresie przeciwdziałania suszy. Kompetencji, które mają realny wpływ na poprawę sytuacji hydrologicznej w naszym kraju.

W ramach projektu organizowane są szkolenia, warsztaty oraz konkursy. Informacje na temat bieżących wydarzeń znajdują się na stronie internetowej Fundacji Aeris Futuro: https://aerisfuturo.pl/projekt/hydrozagadka-jak-wygrac-z-susza/

Szczegóły na stronie Fundacji Aeris-Futuro

Czcionka