Zapraszamy do celebrowania Roku Botaniki - Aleje dla bioróżnorodności
Events, News

Zapraszamy serdecznie do celebrowania Roku Botaniki poprzez udział w wydarzeniach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Botaniczne (PTB), inicjowanie wydarzeń własnych lub dedykowanie świętu botaników cyklicznie odbywających się imprez (np. w ramach Nocy Biologów, czy Fascination of Plants Day). Nadrzędnym celem wszystkich przedsięwzięć niech będzie szeroka popularyzacja nauk botanicznych i wiedzy przyrodniczej.

Na potrzeby wspierania działań prowadzonych w Roku Botaniki udostępniona została zakładka na stronie Polskiego Towarzystwa Botanicznego

gdzie będą zamieszczane informacje na temat inicjatyw.

Zachęcamy do udziału i uczestnictwa.

Źródło: Polskie Towarzystwo Botaniczne

Czcionka