Zakończenie i rozliczenie z sukcesem projektu INT142!!! - Aleje dla bioróżnorodności
News

Jest nam niezmiernie miło poinformować, o zakończeniu projektu pn. Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald. W latach 2019-2022 z sukcesem zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane w nim działania oraz osiągnięte wszystkie wyznaczone wskaźniki.

Serdecznie dziękujemy Partnerom za niezawodną współpracę oraz Sponsorom, dzięki którym udało się :

  1. opracować koncepcję utrzymania, rozwoju i ochrony zadrzewień przydrożnych dla województwa zachodniopomorskiego oraz dla powiatu Vorpommern-Greifswald,
  2. wypracować standardy dla utrzymania i ochrony zadrzewień przydrożnych, w tym: przeprowadzić szkolenia praktyczne z diagnozy stanu zdrowotnego dla drogowców, wizyty studyjne (po stronie polskiej i niemieckiej), konferencje,
  3. przeprowadzić pielęgnacje najcenniejszych odcinków alej po stronie polskiej i niemieckiej,
  4. posadzić aleję transgranicznąna reprezentatywnym odcinku drogi Buk-Blankensee,
  5. oznakować drzewa alejowe kolorblaskami na najbardziej newralgicznych odcinkach dróg województwa.
Czcionka