Zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne - ważne dla bioróżnorodności i klimatu - Aleje dla bioróżnorodności
News

Zadrzewienia śródpolne niosą za sobą szereg korzyści środowiskowych, w tym przede wszystkim związanych ze zwiększeniem retencji wodnej na obszarach wiejskich. Przyczyniają się do ograniczenia prędkości wiatru, zmniejszenia parowania wody z gleby, a w okresie zimowym umożliwiają korzystniejszy rozkład pokrywy śnieżnej na polach, w konsekwencji powodując lokalne łagodzenie warunków pogodowych. Odgrywają ważną rolę w ochronie jakości wód, zmniejszając ilość przedostających się zanieczyszczeń.

Zadrzewienia stanowią element krajobrazu istotny dla zachowania bioróżnorodności obszarów rolnych. Są miejscem bytowania wielu organizmów i bazą pokarmową m.in. dla ptaków i owadów zapylających, wspomagając tym samym utrzymanie równowagi ekologicznej w systemach rolniczych.

Realizacja zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, zachowanie miedz i przyjaznych siedlisk dla owadów zapylających to bardzo ważny aspekt zwłaszcza na terenach o wysokiej intensyfikacji rolnictwa. Właśnie dlatego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zadrzewienie w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w 2022 roku.

Istotna rola zadrzewień w ochronie różnorodności biologicznej oraz łagodzeniu zmian klimatu została podkreślona w strategiach Europejskiego Zielonego Ładu, w tym Strategii bioróżnorodności oraz w Nowej strategii leśnej Unii Europejskiej 2030, w której przedstawiono w plan działania przewidujący zasadzenie co najmniej 3 mld dodatkowych drzew w Unii Europejskiej do 2030 r.

Realizacja tego ambitnego celu możliwa będzie w Polsce m.in. dzięki wsparciu zadrzewień śródpolnych już od czerwca 2022 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a w kolejnych latach w ramach Planu Strategicznego na lata 2023-2027.

Nabór wniosków jest realizowany od 1 czerwca do 1 sierpnia 2022 r. Link do ogłoszenia: https://www.gov.pl/web/arimr/wsparcie-na-zalesianie-i-tworzenie-terenow-zalesionych2.

źródło: www.gov.pl

Fot.: www.wikipedia.pl

Czcionka