Wydarzenie w ramach projektu INT135 „Przyroda bez granic w unikalnej Dolinie Dolnej Odry” - Aleje dla bioróżnorodności
News

We współpracy z niemieckim Parkiem Krajobrazowym Doliny Dolnej Odry odbędzie się drugie spotkanie w ramach projektu pn. „Przyroda bez granic w unikalnej Dolinie Dolnej Odry”  poświęcone tworzeniu polsko-niemieckiej sieci kooperacji osób zaangażowanych społecznie w ochronę przyrody w Dolinie Dolnej Odry. Wydarzenie będzie miało miejsce w dniach 13-14 maja br. i poza prelekcjami obejmie wycieczki w południowym rejonie Zalewu Szczecińskiego. Podczas drugiego dnia spotkania przedstawiana będzie m.in działalność stowarzyszenia Federacja Zielonych „GAJA”.

Tworzenie polsko-niemieckiej sieci kooperacji osób zaangażowanych społecznie w ochronę przyrody w Dolinie Dolnej Odry
piątek, 13 maja – sobota, 14 maja 2022 r. 2-dniowa wycieczka w południowym rejonie Zalewu Szczecińskiego
(DE: okolice Pasewalk/Pomorze Przednie i PL: Stepnica/okolice Szczecina)

Po obu stronach Odry wiele osób angażuje się społecznie w ochronę przyrody w małych i dużych stowarzyszeniach lub we własnym indywidualnym zakresie. Dzięki tej imprezie organizatorzy chcieliby przekazać kolejny impuls do praktycznego poznawania się, do nawiązania i wzmocnienia kontaktów transgranicznie w rejonie Odry. Celem jest tworzenie konkretnych form współpracy między stowarzyszeniami oraz poszczególnymi osobami prywatnymi, a także tworzenie sieci kooperacji, które umożliwią realizację małych i dużych wspólnych projektów.

Projekt pn. „Przyroda bez granic w unikalnej Dolinie Dolnej Odry” dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

 

strona projektu: http://uddo.eu/projekty-w-realizacji/przyroda-bez-granic-w-dolinie-dolnej-odry/

Czcionka