Wybieramy Drzewo Roku 2019! - Aleje dla bioróżnorodności
News

Rozpoczął się nabór kandydatów do konkursu Drzewo Roku 2019. „Kandydatów” można zgłaszać krajowemu organizatorowi, tj. Klubowi Gaja w Wilkowicach. Ze zgłoszonych drzew, wybrane zostaną finałowe okazy na które głosować będziemy do 1 do 30 czerwca br.

To doskonała propozycja dla osób indywidualnych, placówek edukacyjnych, urzędów administracji państwowej i samorządowej, instytucji, organizacji społecznych oraz regionalnych i lokalnych wspólnot mieszkańców.

Klub Gaja nie szuka drzew najstarszych, najwyższych, najgrubszych, najpiękniejszych, ani najrzadszych. Szukamy drzewa najbardziej kochanego, drzewa z opowieścią, drzewa, które pobudza wyobraźnię i jednoczy ludzi. Uczestnictwo w konkursie to także szansa na wypromowanie walorów przyrodniczych, turystycznych i kulturowych swojego miejsca zamieszkania czy regionu. Laureatem zostanie drzewo, które zdobędzie największą liczbę głosów.

Konkurs promuje postawy szacunku dla przyrody oraz wyszukuje przykłady trwałych związków pomiędzy kulturą i historią lokalnej społeczności, a drzewem, które jest przez nią szczególnie doceniane, a jego ambasadorami są: podróżniczka i pisarka Elżbieta Dzikowska, polski językoznawca, popularyzator wiedzy o języku polskim – profesor Jan Miodek.

Co ciekawe – Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie zgłosił już do konkursu 170-letnią gruszę z Doliny Miłości w Zatoni Dolnej (terenu użytkowanego przez Federację Zielonych „GAJA”).

Zwycięzca konkursu reprezentować będzie Polskę w międzynarodowym konkursie Europejskie Drzewo Roku 2020.

Więcej szczegółów dostępnych jest na stronie internetowej DRZEWO ROKU.

POST A COMMENT

You must be logged in to post a comment.

Czcionka