Współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie w ramach projektu - Aleje dla bioróżnorodności
News

Jednym z głównych działań w naszym projekcie pn.  Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alei przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności w województwie zachodniopomorskim i Powiecie Vorpommern-Greifswald było przeprowadzenie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej wybranych zadrzewień przydrożnych w województwie zachodniopomorskim. 

Prace inwentaryzacyjne uwzględniające wykonanie ekspertyz dendrologicznych i przyrodniczych z zakresu ornitofauny, herpetofauny, entomofauny, mykologii oraz lichenologii objęły ponad 2111 km dróg wojewódzkich i prowadzone były w latach 2020 – 2021.

Z myślą i nadzieją na jak najszerszą ochronę alej przydrożnych przekazaliśmy bazę danych zawierającą wyniki ww. prac także Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków w Szczecinie.

Czcionka