Wspieranie pielęgnacji drzew przez Fundusz Alejowy Meklemburgii-Pomorza Przedniego - Aleje dla bioróżnorodności
News

W tym roku powiat Vorpommern-Greifswald po raz kolejny korzysta z możliwości uzyskania dofinansowania z Ministerstwa Rolnictwa i Środowiska w celu zachowania alej. Można realizować ochronę, pielęgnację o nasadzenia nowych alej jako szczególnego elementu krajobrazu. Fundusz składa się z wpłat od zarządów budowy dróg. Powiat Vorpommern/Greifswald wzywa władze lokalne i gminy do wykorzystania tych środków w celu zachowania sieci alej jako siedlisk i korytarzy dla zagrożonych gatunków.

Zasady finansowania można znaleźć w rozporządzeniu w sprawie alej Meklemburgii-Pomorza Przedniego: https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/erlass_em_lu_2015_12_18.pdf

Jednocześnie w tym roku zidentyfikowano aleje, które wymagają szczególnej pielęgnacji. W wielu alejach nie wykonano na czas zabiegu podcinania koron w celu podwyższenia ich nasady, więc teraz trzeba wykonywać cięcia z dużym rozmysłem. W tym przypadku działania te opierają się na Dodatkowych Technicznych Warunkach Umów i Wytycznych dotyczących pielęgnacji drzew ZTV Baumpflege (Towarzystwo Badawcze Rozwoju i Architektury Krajobrazu (FLL), wydanie szóste 2017 r.)

Zwłaszcza w przypadku klonu, gdzie istnieje ryzyko wycieku soku, gałęzie należy usuwać bardzo ostrożnie. Najlepszy czas na wykonywanie tych czynności to okres od połowy sierpnia do końca września, kiedy to wzrost jest zakończony i w drzewie nie ma już „ciśnienia soków”, ale jest jeszcze czas do nadejścia zimy.

Podcinanie koron jest jednym z najważniejszych zabiegów w przypadku drzew rosnących wzdłuż dróg, ponieważ dzięki temu „profil prześwitu” jest wolny. Prawidłowo wykonane prace mogą znacznie wydłużyć żywotność drzew alejowych, ponieważ małe rany na pniu łatwo się goją, a korona drzewa nie sięga tam, gdzie może przeszkadzać.

POST A COMMENT

You must be logged in to post a comment.

Czcionka