WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM NA "ALEJĘ ROKU" 2023! - Aleje dla bioróżnorodności
News

Konferencja ministrów transportu po raz pierwszy podkreśliła znaczenie drzew i alei ulicznych jako dobra kultury i ich wkład w krajobraz, tworzenie i łączenie siedlisk oraz zwiększanie różnorodności biologicznej, a także wyraźnie poparła cel, jakim jest ochrona i rozwój drzew i alei ulicznych. Federalne Ministerstwo Cyfryzacji i Transportu (BMDV) zostało poproszone o zwrócenie większej niż dotychczas uwagi na aspekty ochrony alei.

Jest to sukces wszystkich konserwatorów alei, którzy od wielu lat pracują na rzecz ochrony alei i nowych nasadzeń. Przyczynił się do tego również konkurs fotograficzny BUND oraz duży odzew społeczny na „Dzień Alei” z przyznaniem tytułu „Alei Roku„. To jest zachęta! Od 1 maja do 16 września można przesyłać swoje najpiękniejsze zdjęcia alei (maksymalnie 4, cyfrowe) z całych Niemiec. Muszą być one aktualne. Prosimy również o informację o lokalizacji, długości alei i charakterystycznych gatunkach drzew. W konkursie mogą brać udział stowarzyszenia, instytucje, klasy szkolne i osoby prywatne. Jesienią spośród wszystkich motywów jury wybierze „Aleję Roku 2023”, którą zaprezentuje publicznie w Dniu Alei. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.allee-des-jahres.de.

Źródło: https://www.bund-mecklenburg-vorpommern.de/

Obraz wyróżniający autorstwa: Lukas Bieri z Pixabay.

 

Czcionka