Webinarium „Turystyka przyrodnicza w dobie pandemii COVID-19 – doświadczenia z obszaru polsko-niemieckiego pogranicza” - Aleje dla bioróżnorodności
Events, News

We wtorek 21 września br. Federacja Zielonych „GAJA” przeprowdziła polsko-niemieckie webinarium p.n.: „Turystyka przyrodnicza w dobie pandemii COVID-19 – doświadczenia z obszaru polsko-niemieckiego pogranicza”. Seminarium jest jednym z działań w ramach projektu „Zmiana koncepcji użytkowania turystycznego parku naturalistyczno-kraj-obrazowego „Dolina Miłości” w Zatoni Dolnej w celu zabezpieczenia ruchu turystycznego przed następstwami epidemii COVID-19″
Celem konferencji było omówienie dobrych praktyk, problemów i wyzwań dla turystyki przyrodniczej, związanych z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, w polskiej i niemieckiej części Pomorza.

Webinarium składało się z kilku wystąpień i prezentacji:

Otwarcie seminarium, wprowadzenie w tematykę projektu Zmiana koncepcji użytkowania turystycznego parku naturalistyczno-krajobrazowego „Dolina Miłości” w Zatoni Dolnej w celu zabezpieczenia ruchu turystycznego przed następstwami epidemii COVID-19 oraz moderowanie Webinarium – Prezes Stowarzyszenia Federacja Zielonych „GAJA” dr inż. Jakub Skorupski

Pani Agnieszka Racławska ze Stowarzyszenia Federacja Zielonych „GAJA” wygłosiła prelekcję wraz z prezentacją na temat: Ruch turystyczny w zabytkowym parku naturalistyczno-krajobrazowym „Dolina Miłości” w Zatoni Dolnej przed i po wystąpieniu epidemii COVID-19

Pani Frauke de Vere Bennett z „Flusslandschaft Reisen Frauke de Vere Bennett” przybliżyła własną perspektywę wpływu pandemii na turystykę w Niemczech

Pan Artur Furdyna z Towarzystwa Przyjaciół Rzek Ina i Gowienica przybliżył i zaprezentował zagadnienie Funkcjonowanie turystyki przyrodniczej w regionie Zalewu Szczecińskiego a pandemia COVID-19 z perspektywy przewodnika przyrodniczego

Pan Peter Torkler, reprezentujący Rewilding Oder Delta e.V. miał wystąpienie n.t.: Turystyka przyrodnicza w czasie koronawirusa

W Webinarium wzięło udział 28 osób: 12 uczestników z Niemiec i 16 z Polski. Byli to przedstawiciele niemieckich i polskich parków narodowych oraz krajobrazowych, ogrodów botanicznych i dendrologicznych, przyrodnicy, przedstawiciele samorządów oraz organizacji pozarządowych.

Pomiędzy wystąpieniami prelegentów uczestnicy seminarium zadawali pytania i wypowiadali się n.t. własnych doświadczeń związanych z ograniczeniami pandemicznymi.

Podczas Webinarium było zapewnione tłumaczenie symultaniczne.

Czcionka