Walka mieszkańców Chociwla o aleję lipową [petycja] - Aleje dla bioróżnorodności
News

Chodzi o 127 lip w Chociwlu (woj. zachodniopomorskie) rosnących przy ul. Wolności. Mieszkańcy zachęcają wszystkich, którym leży na sercu ochrona tej alei, do podpisania petycji skierowanej do władz Chociwla. Jak piszą organizatorzy akcji „Decyzje dotyczące przebudowy i wycinki to decyzje podjęte bez dyskusji z mieszkańcami. Dyskusja odbyła się tylko pozornie i udawała konsultacje społeczne. Te drzewa to skarb Chociwla i o jej wycince nie powinna decydować ankieta wśród mieszkańców jedynie ul. Wolności, ale prawdziwe konsultacje ze wszystkimi mieszkańcami gminy.”

Inicjatywę można wesprzeć podpisując petycję na stronie https://www.petycjeonline.com/

 

Czcionka