Szkolenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie z zakresu chronionych porostów nadrzewnych - Aleje dla bioróżnorodności
News

W dniach 18-19 listopada 2019 r. w Smołdzęcinie i Maszewie, specjaliści z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, na co dzień zajmujący się ochroną zadrzewień przydrożnych oraz lichenolog, będąca doktorem nauk biologicznych – pani Aneta Wieczorek przeprowadzili szkolenie dla urzędników i pracowników administracji drogowej.

Zajęcia obejmowały część teoretyczną (wykłady) oraz praktyczną (terenową), w ramach której uczestnicy mogli namacalnie poznać okazy najczęściej występujących porostów i nauczyć się je rozpoznawać na podstawie charakterystycznych cech każdego z nich. Głównym celem szkolenia było ukazanie, że jedynie poprawne oznaczanie chronionych gatunków występujących w obrębie zadrzewień przydrożnych może ułatwić i przyspieszyć pracę urzędów, m.in. w związaną z wydawaniem decyzji administracyjnych.

Więcej informacji na stronie internetowej RDOŚ w Szczecinie.

POST A COMMENT

You must be logged in to post a comment.

Czcionka