"Sieć strażników drzew" w budowie - Aleje dla bioróżnorodności
News

Fundacja EkoRozwoju z Wrocławia realizuje obecnie ciekawe przedsięwzięcie z zakresu ochrony drzew p.n. „Sieć strażników drzew”. Projekt będzie realizowany do końca listopada b.r.W ramach projektu „Sieć strażników drzew” realizowane są działania:

A/ Identyfikacja co najmniej 120 inicjatyw na rzecz drzew,

Przygotowanie bazy podmiotów (organizacji, aktywistów, grup nieformalnych) prowadzących działania strażnicze i interwencyjne w celu ochrony drzew (w szczególności działających lokalnie), nawiązanie kontaktu z przedstawicielami, opracowanie przykładów podjętych przez nich inicjatyw (ustandaryzowany opis + dokumentacja fotograficzna). Zebrane inicjatywy obejmują zarówno skuteczne działania monitoringowe jak i interwencyjne, ale też kampanijne służące wywieraniu nacisku na lokalne władze (i włączające mieszkańców w decyzje dotyczące zarządzania zielenią).

B/ Mapa inicjatyw na rzecz drzew

Uruchomienie ogólnodostępnej mapy Strażników Drzew /Przyjaciół Drzew/ (dostępnej na stronie www.drzewa.org.pl lub na oddzielnej stronie powiązanej z nią). Baza ta ułatwi mieszkańcom znalezienie działających w ich pobliżu organizacji, które mogą ich wesprzeć w aktywności na rzecz drzew (a nam ułatwi to docelowo „wygaszanie” naszego punktu interwencyjnego i przekazywanie kompetencji w tym zakresie).

C/ Spotkanie sieciujące i aktywizujące strażników
Posłuży zapoznaniu się, wymianie doświadczeń, zaprezentowaniu Poradnika Przyjaciół Drzew
opracowanego przez Fundację, przeszkolenie z wybranych aspektów prawnych (m.in. na podstawie sprawy zainicjowanej i prowadzonej przez Fundację opisanej poniżej)

D/ Zapewnienie asysty prawnej

Zapewnienie asysty prawnej dla prowadzonej przez FER sprawy o nałożenie kary za zniszczenie korzeni drzew – sprawa nie jest oczywista i wymaga „przetarcia szlaków” w SKO i WSA, gdyż w obecnym porządku prawnym stosunkowo łatwo o ukaranie sprawcy znaczenia korony, a korzenie niszczone są znacząco częściej co powoduje zamieranie i pogorszenie statyki drzew (stają się niebezpieczne). W rezultacie zainicjujemy współpracę wybranych strażników drzew i udostępnimy im narzędzie do wymiany doświadczeń. Będziemy dzięki temu inspirować i wspierać się wzajemnie (np. w akcjach, petycjach, etc.). Zaplanujemy wspólną akcję np. z okazji Dnia Drzewa.

Więcej na stronie Fundacji www.eko.org.pl

 

 

Czcionka