Sadzenie jabłoni śnieżnej w ramach projektu INT107 - Aleje dla bioróżnorodności
News

W ramach projektu „Współpraca transgraniczna między uczelniami i dużymi obszarami chronionymi w Euroregionie Pomerania” odbędzie się wspólne sadzenie drzew jabłoni śnieżnej.

Sadzenie drzew to znak solidarności – symbol transgraniczny efektywnej współpracy w zakresie regionalnego dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego  Pomorza. Oba drzewa to pomorska odmiana jabłoni śnieżnej – a tym samym odmiana jabłek roku 2022 w Mecklenburg Vorpommern.
Wydarzenie po stronie polskiej będzie miało miejsce 25 kwietnia 2022 r. na terenie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.
Więcej na temat projektu: https://www.i-rege.eu/
Czcionka