Ruszył projekt „Aleje jako ostoje bioróżnorodności”! - Aleje dla bioróżnorodności
News

Projekt „Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald” uruchomiony! Projekt ma na celu zachowanie różnorodności biologicznej poprzez podniesienie świadomości i wiedzy na temat znaczenia zadrzewień przydrożnych jako siedlisk przyrodniczych i korytarzy ekologicznych. Projekt koncentruje się na zadrzewieniach liniowych Pomorza Zachodniego oraz Meklemburgii-Pomorza Przedniego i zakłada waloryzację zasobów przyrodniczych alej wraz z oceną stanu, co pozwoli na zaplanowanie długoterminowej ochrony. Projekt zakłada opracowanie koncepcji, utrzymania i ochrony zadrzewień przydrożnych dla województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald, co pozwoli na wysoki poziom planowania, kształtowania i utrzymania alei w tych regionach oraz opracowanie wspólnych standardów dla ochrony i utrzymania zieleni przydrożnej. Partnerem wiodącym projektu jest Federacja Zielonych „GAJA” ( www.gajanet.pl), zaś partnerem po stronie niemieckiej – Landkreis Vorpommern-Greifswald. Czas realizacji projektu obejmuje lata 2019-2022, zaś jego budżet to 1 031 623,04 EUR.

Czcionka