Relacja z wizyty studyjnej w ramach projektu INT162 - Aleje dla bioróżnorodności
News

Za nami ostatnia wizyta studyjna zorganizowana w ramach projektu pn.  „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym”. W dniu 16.09.2022 r.  gospodarzem wizyty po stronie Mecklemburgii-Pomorza Przedniego był Powiat Vorpommern-Greifswald, a uczestnicy mogli zwiedzić obszary: „Trockenhänge Nadrensee” (gm. Nadrensee),  „Kleiner Franzosenberg” (gm. Büssow), „Helle” (gm. Neuhof), „Alte Kiesgrube Wollin” (gm. Wollin) i „Radewitzer Heide” (gm. Radewitz) oraz dowiedzieć się na temat występujących na ich terenie rzadkich i zagrożonych gatunkach roślin ciepłolubnych, problemach w realizacji ich ochrony i przede wszystkim o realizowanych działaniach koszenia, usuwania krzewów oraz wypasu owiec w ramach projektu INT162.

Wydarzenie miało na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy podmiotami zajmującymi się ochroną przyrody po obu stronach granicy. Uczestniczyli w  przedstawiciele wszystkich partnerów projektu.

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


Czcionka