Relacja z Webinarium 28.10.2021 Prezentacja „Koncepcji zmiany użytkowania turystycznego parku „Dolina Miłości” w Zatoni Dolnej - Aleje dla bioróżnorodności
Events, News

W dniu 28 października 2021 odbyło się webinarium pn. Prezentacja „Koncepcji zmiany użytkowania turystycznego parku naturalistyczno-krajobrazowego „Dolina Miłości” w Zatoni Dolnej w celu zabezpieczenia ruchu turystycznego przed następstwami epidemii COVID-19”

Webinarium zostało zorganizowane w ramach projektu „Zmiana koncepcji użytkowania turystycznego parku naturalistyczno-krajobrazowego „Dolina Miłości” w Zatoni Dolnej w celu zabezpieczenia ruchu turystycznego przed następstwami epidemii COVID-19”, który jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania).

Webinarium otworzył Prezes Stowarzyszenia Federacja Zielonych „GAJA” dr inż Jakub Skorupski, który dokonał wprowadzenia do projektu „Zmiana koncepcji użytkowania turystycznego parku naturalistyczno-krajobrazowego „Dolina Miłości” w Zatoni Dolnej w celu zabezpieczenia ruchu turystycznego przed następstwami epidemii COVID-19”.

Pierwszą prelekcję pn. Walory przyrodnicze parku „Dolina Miłości” – krajobraz, flora i fauna wygłosiła Agnieszka Racławska – przyrodnik, koordynator z ramienia Federacji Zielonych „GAJA” projektu „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym”
Prezentacja: Fauna i flora Doliny Miłości A. Racławska

Drugie wystąpienie dotyczyło Otoczenia społeczno-kulturowego Parku „Dolina Miłości” w Zatoni Dolnej, które zaprezentowała Agnieszka Plich Sekretarz Stowarzyszenia.

Trzecia prezentacja Dynamika zjawisk hydrologicznych a przekształcenia krajobrazu „Doliny Miłości” została wyłożona przez Artura Furdynę z Federacji Zielonych „GAJA” oraz Przewodniczący „Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy”
Prezentacja: Hydrologia a Dolina Miłości A. Furdyna

Czwartą prelekcję Prezentacja „Koncepcji zmiany użytkowania turystycznego parku naturalistyczno-krajobrazowego „Dolina Miłości” w Zatoni Dolnej w celu zabezpieczenia ruchu turystycznego przed następstwami epidemii COVID-19” przedstawił Prezes Stowarzyszenia Federacja Zielonych „GAJA” dr inż Jakub Skorupski.
Prezentacja: PREZENTACJA_KONCEPCJI_dr inż. J. Skorupski

Partnerzy projektu:

Instytucja finansująca projekt:

Czcionka