Relacja z trzeciego szkolenia praktycznego „Aleje przydrożne – planowanie, utrzymanie, diagnoza stanu zdrowotnego drzew oraz waloryzacja walorów przyrodniczych” - Aleje dla bioróżnorodności
Events, News

W dniu 19 maja br. odbyło się trzecie szkolenie w ramach cyklu „Aleje przydrożne – planowanie, utrzymanie, diagnoza stanu zdrowotnego drzew oraz waloryzacja walorów przyrodniczych”. W związku z sytuacją epidemiczną  wydarzenie zostało zorganizowane w formie zdalnej za pośrednictwem platformy ZOOM.

Tematem szkolenia 19 maja były „Cenne i rzadkie gatunki zwierząt kręgowych, w tym głównie awifauny, występujących w alejach przydrożnych” Wykład poprowadził dr hab. Dariusz Wysocki, prof. US / Uniwersytet Szczeciński.

Uczestnicy zostali przywitani przez Prezesa Federacji Zielonych „GAJA” Pana dr inż. Jakuba Skorupskiego – Koordynatora projektu Aleje jako ostoje bioróżnorodności oraz przez Pana Carla Moritza Bandta – przedstawiciela Powiatu Vorpommern-Greifswald, koordynatora niemieckiego komponentu projektu Aleje jako ostoje bioróżnorodności…

Szkolenie składało się z części wykładowej z prezentacją multimedialną oraz części praktycznej, podczas której wyświetlone zostały filmy nagrane przez p. dr hab. Wysockiego w terenie.

Prezentacje ze szkolenia:
wersja polskojęzyczna:
Cenne i rzadkie gatunki zwierząt kręgowych w alejach, PL
wersja niemieckojęzyczna:
Cenne i rzadkie gatunki zwierząt kręgowych w alejach, DE

W szkoleniu uczestniczyło 48 osób z Niemiec i z Polski. Podczas szkolenia zapewnione było tłumaczenie na j. niemiecki. Uczestnicy mogli zadawać pytania, na które prof. Wysocki odpowiadał na zakończenie części praktycznej.

Czwarte szkolenie – również w formie zdalnej – zostanie zorganizowane przez partnera niemieckiego i odbędzie się 2 czerwca br. Wykład: Pielęgnacja młodych drzew, poniżej 20 lat – zaprezentują Maria Köpnick i Robert Köpnick / Gutachterbüro Baumfuchs oraz Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau und Arboristik e.V. „LVGA Großbeeren“

 

Czcionka