Relacja z pierwszego szkolenia praktycznego „Aleje przydrożne – planowanie, utrzymanie, diagnoza stanu zdrowotnego drzew oraz waloryzacja walorów przyrodniczych” - Aleje dla bioróżnorodności
Events, News

W dniu 31 marca 2021 odbyło się pierwsze z sześciu szkoleń praktycznych „Aleje przydrożne – planowanie, utrzymanie, diagnoza stanu zdrowotnego drzew oraz waloryzacja walorów przyrodniczych”

W związku z sytuacją epidemiczną  wydarzenie zostało zorganizowane w formie zdalnej za pośrednictwem platformy ZOOM.
Tematem szkolenia 31 marca br. była „Waloryzacja przyrodnicza alej przydrożnych – cenne i rzadkie gatunki grzybów, w tym porostów”  przedstawiona przez Pana dr Piotra Grochowskiego – Eksperta przyrodniczego, starszego wykładowcę w Zakładzie  Nauk Biologicznych
gorzowskiej Filii Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

                         

Szkolenie składało się z części wykładowej z prezentacją multimedialną oraz części praktycznej, podczas której wyświetlone zostały filmy
nagrane przez p. dr Grochowskiego w terenie.
Moderatorem szkolenia był Prezes Federacji Zielonych „GAJA” dr inż. Jakub Skorupski – Koordynator projektu Aleje jako ostoje bioróżnorodności.
W szkoleniu uczestniczyło 51 osób z Niemiec i z Polski. Podczas szkolenia zapewnione było tłumaczenie na j. niemiecki. Uczestnicy mogli zadawać pytania,
na które p. dr Grochowski odpowiadał w trakcie przerw między panelami oraz na zakończenie części praktycznej.

Prezentacje ze szkolenia:
wersje polskie:
Prezentacja 1 – Świat porostów PL
Prezentacja 2 – Porosty_ochrona_gatunkowa
Prezentacja 3 – Sesja terenowa- gatunki chronione PL kor.

wersje niemieckie:
Präsentation 1 DE
Präsentation 2 DE
Präsentation 3 DE

Drugie szkolenie – również w formie zdalnej – odbędzie się 28 kwietnia br. Tematem przewodnim będzie „Wycena wartości dendrologicznej zabytkowych alej przydrożnych oraz ich rewaloryzacja i rekonstrukcja” którą przedstawi dr hab. inż. Marcin Kubus z Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego.

Czcionka