Relacja z konferencji ornitologicznej 7 września 2022 - Aleje dla bioróżnorodności
Events, News

7 września br. odbyła się polsko-niemiecka konferencja podsumowująca projekt „Opracowanie wspólnego polsko-niemieckiego systemu transgranicznego monitoringu ornitologicznego w rejonie ujścia Odry i w obszarze pogranicza na zachód od Szczecina” realizowany ze środków Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania.

Podczas konferencji zaprezentowano wyniki transgranicznego monitoringu ptaków przeprowadzone przez stronę polską i niemiecką w rejonie ujścia Odry w sezonie 2021/2022, przedstawiono różnice w metodyce monitoringu po obu stronach oraz omówiono perspektywy ujednolicenia liczeń i możliwości podjęcia wspólnych działań. 

Konferencja_07.09.2022_DE

Konferencja_07.09.2022_PL

Poniżej prezentacje z konferencji:

1. J. Skorupski Wprowadzenie – Einführung

2. J. Kaliciuk Natura łączy – Natur verbindet

2a. J. Kaliciuk Ptaki lęgowe – Brutvögel

3 P. Stańczak Wyniki PL – Ergebnisse PL

4. M. Tenhaeff 1. Wyniki DE – Ergebnisse DE –

5. M. Tenhaeff 2. Wyniki DE – 2. Ergebnisse DE

6, G. Schulz Digitalizacja – Digitaliezierung

7. .J. Skorupski Różnice – Unterschiede

8. Wolontariusze – Freiwilligen

9. WWF

         

 

Partnerzy projektu:

         

Partner wspierający:

Finansowanie:

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)

 

Czcionka