Relacja z konferencji 23.06.2022 r. "Aleje dla bioróżnorodności" - Aleje dla bioróżnorodności
Events, News

W dniu 23 czerwca br. w Pasewalku (Niemcy) odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Aleje dla bioróżnorodności”. Za nami 3 lata realizacji projektu, którego podsumowaniem było to wydarzenie. Konferencja została zorganizowana w Forum Kultury „Historisches U” w Pasewalku, a  uczestniczyło w niej 80 osób – po 40 ze strony polskiej i niemieckiej.

Gospodarzem spotkania był pan Carl Moritz Bandt – przedstawiciel Powiatu Vorpommern Greifswald – koordynator z ramienia niemieckiego partnera projektu. Pierwszym prelegentem konferencji był koordynator projektu „Aleje dla bioróżnorodności” dr inż. Jakub Skorupski – prezes Stowarzyszenia Federacja Zielonych „GAJA” – Partner wiodący projektu. Przedstawił on efekty trzyletniej pracy nad projektem oraz wyniki inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej przeprowadzone na drogach w województwie zachodniopomorskim.

Aleksandra Kruszewska, z firmy arborystycznej Kaskaderzy Zieleni, opowiedziała o pracy swojego zespołu w ramach projektu – pielęgnacja zabytkowej alei bukowej Nacław – Jacinki, a także o specyfice drzewostanów alejowych objętych podwójną ochroną – z jednej strony ze względu na ochronę przyrody, a z drugiej ze względu na ochronę zabytków.

Pani Xenia Mathgen, reprezentująca powiatowy Wydział Ochrony Przyrody, wyjaśniała, dlaczego właśnie aleje są istotne dla przetrwania różnych gatunków nietoperzy.

Pan Peter Klug – jeden z wiodących niemieckich ekspertów w dziedzinie drzew i dobrze znający specyfikę przyrodniczą regionu Vorpommern-Greifswald, szkolący inspektorów kontroli drzew w zakresie budowy dróg w Niemczech. Jego wykład pokazał fascynujące możliwości, jakimi dysponują drzewa w zakresie ochrony własnej – poza aspektami związanymi z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Dr Piotr Tyszko–Chmielowiec, dyrektor Instytutu Drzewa i inicjator europejskiej inicjatywy „Drogi dla Natury”, członek Fundacji EkoRozwoju z Wrocławia, przedstawił zrealizowane przez siebie projekty, służące transgranicznej ochronie alej.

Po prezentacji wszystkich prelegentów był czas na zadawanie pytań wykładowcom. Poruszono wiele ciekawych kwestii dotyczących ochrony alej przydrożnych zarówno w Niemczech, jak i w Polsce.

Czcionka