Relacja z drugiego szkolenia praktycznego „Aleje przydrożne – planowanie, utrzymanie, diagnoza stanu zdrowotnego drzew oraz waloryzacja walorów przyrodniczych” - Aleje dla bioróżnorodności
Events, News

W dniu 28 kwietnia 2021 odbyło się drugie z sześciu szkoleń praktycznych w ramach cyklu „Aleje przydrożne – planowanie, utrzymanie, diagnoza stanu zdrowotnego drzew oraz waloryzacja walorów przyrodniczych”

W związku z sytuacją epidemiczną  wydarzenie zostało zorganizowane w formie zdalnej za pośrednictwem platformy ZOOM.
Tematem szkolenia 28 kwietnia br. była „Wycena wartości dendrologicznej zabytkowych alej przydrożnych oraz ich rewaloryzacja i rekonstrukcja  przedstawiona przez Pana dr hab. inż. Marcina Kubusa, prof. ZUT/ Polskie Towarzystwo Dendrologiczne i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.

Uczestnicy zostali przywitani przez Prezesa Federacji Zielonych „GAJA” Pana dr inż. Jakuba Skorupskiego – Koordynatora projektu Aleje jako ostoje bioróżnorodności, przez Pana Carla Moritza Bandta – przedstawiciela Powiatu Vorpommern-Greifswald, koordynatora niemieckiego komponentu projektu Aleje jako ostoje bioróżnorodności oraz przez Pana Waldemara Wejnerowskiego – Zastępcę Dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie – partnera wspierającego realizację projektu Aleje jako ostoje bioróżnorodności.

Szkolenie składało się z części wykładowej z prezentacją multimedialną oraz części praktycznej, podczas której wyświetlone zostały filmy
nagrane przez p. dr Kubusa w terenie.

Prezentacje ze szkolenia:
wersja polskojęzyczna:
Prezentacja_Waloryzacja_i_rewitalizacja_alei_PL
wersja niemieckojęzyczna:
Prezentacja_Waloryzacja_i_rewitalizacja_alej_DE

W szkoleniu uczestniczyło 49 osób z Niemiec i z Polski. Podczas szkolenia zapewnione było tłumaczenie na j. niemiecki. Uczestnicy mogli zadawać pytania, na które p. dr Kubus odpowiadał na zakończenie części praktycznej.

Trzecie szkolenie – również w formie zdalnej – odbędzie się 19 maja br. Wykład: „Cenne i rzadkie gatunki zwierząt kręgowych, w tym głównie awifauny, występujących w alejach przydrożnych” poprowadzi dr hab. Dariusz Wysocki, prof. US / Uniwersytet Szczeciński

 

 

Czcionka