Raport z inwentaryzacji przyrodniczej - aleje przydrożne dróg wojewódzkich w Zachodniopomorskiem - Aleje dla bioróżnorodności
News

Przekazujemy Państwu dostęp do publikacji „Aleje przydrożne dróg wojewódzkich w Zachodniopomorskiem – wyniki inwentaryzacji przyrodniczej”, opracowanej w ramach projektu  „Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO i stowarzyszenie Federacja Zielonych „GAJA”, przy wsparciu finansowym Baltic Sea Conservation Foundation i realizowanego przez Federację Zielonych „GAJA”, w partnerstwie z Powiatem Vorpommern-Greifswald i przy wsparciu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Opracowanie ma charakter atlasowy i w zwięzły i przystępny sposób zbiera i prezentuje wyniki inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej zadrzewień przydrożnych dróg wojewódzkich województwa zachodniopomorskiego, obejmującej drzewa i krzewy, porosty, grzyby nadrzewne, bezkręgowce, ptaki i nietoperze. Łączna długość zinwentaryzowanych dróg to ponad 2100 km.

Mamy nadzieję, że ukazane w niniejszej publikacji bogactwo przyrodnicze, związane z zachodniopomorskimi alejami przydrożnymi, pozwoli zarządcom dróg efektywniej je pielęgnować oraz chronić odcinki najcenniejsze w procesach inwestycyjnych związanych z rozbudową, przebudową, remontem lub modernizacją dróg.

Zapraszamy do lektury!

Raport w trzech częściach do pobrania poniżej:

ALEJE PRZYDROŻNE DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZACHODNIOPOMORSKIEM – WYNIKI INWENTARYZACJI PRZYRODNICZEJ – część 1/3

ALEJE PRZYDROŻNE DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZACHODNIOPOMORSKIEM – WYNIKI INWENTARYZACJI PRZYRODNICZEJ – część 2/3

ALEJE PRZYDROŻNE DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZACHODNIOPOMORSKIEM – WYNIKI INWENTARYZACJI PRZYRODNICZEJ – część 3/3

Czcionka