Puszcza Bukowa Parkiem Narodowym! - Aleje dla bioróżnorodności
News

Od wtorku 06.12 w Puszczy Bukowej koło Szczecina trwa protest Dzikiego Ruchu Oporu przeciwko realizowanej tu gospodarce leśnej. Akcje bezpośrednie przeprowadzane przez ww. organizację – blokady wycinek, maszyn i siedzib nadleśnictw mają na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej oraz polityków na problem ochrony najcenniejszych przyrodniczo lasów. Obecny protest ma jednocześnie wesprzeć lokalne organizacje oraz mieszkańców w ich kilkunastoletnich staraniach o ustanowienie całej Puszczy Bukowej – parkiem narodowym.

Więcej informacji znajdą Państwo na Facebook ‘u Dzikiego Ruchu Oporu:

Puszcza Bukowa Parkiem Narodowym!

Obraz wyróżniający autorstwa: cortez13 z Pixabay.

Czcionka