Powołanie "Centrum Norki Europejskiej" - Aleje dla bioróżnorodności
News
W dniu 29.10.2021 r. odbyło się oficjalne powołanie do życia Centrum Norki Europejskiej, inicjatywy stowarzyszenia Federacja Zielonych „GAJA”, realizowanej przy wsparciu Uniwersytetu Szczecińskiego i Polskiego Towarzystwa Genetyki Konserwatorskiej LUTREOLA.

Do uroczystego podpisania Aktu Powołania Centrum doszło w Rektoracie Uniwersytetu Szczecińskiego. Federację Zielonych „GAJA” reprezentował Prezesa, dr inż. Jakub Skorupski, z ramienia Uniwersytetu Szczecińskiego dokument podpisał JM Rektor, prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, a Polskiego Towarzystwa Genetyki Konserwatorskiej LUTREOLA – Wiceprezes, dr hab. inż. Przemysław Śmietana, prof. US.
   
Centrum Norki Europejskiej to ogólnodostępna, wielojęzyczna platforma internetowa, działająca jako hub informacyjny i think tank oparty o nowoczesne rozwiązania cyfrowe, dedykowane międzynarodowej współpracy w zakresie biologii konserwatorskiej norki europejskiej – jednego z najbardziej zagrożonych wyginięciem gatunków ssaków na świecie.
Celem Centrum Norki Europejskiej jest:
  • promocja idei ochrony krytycznie zagrożonej wymarciem norki europejskiej Mustela lutreola,
  • prowadzenie i rozwijanie współpracy w zakresie ochrony przyrody (transfer wiedzy typu know what i know how, wymiana doświadczeń, wsparcie eksperckie, wzajemna promocja podejmowanych działań),
  • skatalogowanie i digitalizacja zasobów bibliograficznych i muzealnych poświęconych norce europejskiej,
  • inicjowaniu i wspieranie aktywności naukowo-badawczej w obszarze biologii konserwatorskiej norki europejskiej.
Powołanie Centrum Norki Europejskiej, w pierwszej kolejności w formie cyfrowej platformy internetowej, finansowane jest ze środków polsko-niemieckiego projektu Centrum Norki Europejskiej – modelowy system działań w zakresie ochrony przyrody w dobie pandemii COVID-19, realizowanego przez Federację Zielonych „GAJA”, w partnerstwie z Rewilding Oder Delta e.V., dzięki dofinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania).
           
Czcionka