Polsko-niemiecka sieć kooperacji osób zaangażowanych społecznie w ochronę przyrody w Dolinie Dolnej Odry - relacja z wydarzenia - Aleje dla bioróżnorodności
Events, News

Za nami dwa dni wymiany wiedzy i doświadczeń z organizacjami pozarządowymi, osobami prywatnymi i innymi jednostkami działającymi na rzecz ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju po obu stronach granicy.  Wydarzenie zorganizowane zostało przez Park Narodowy Doliny Dolnej Odry wraz z partnerami w ramach projektu pn. Przyroda bez granic w unikalnej Dolinie Dolnej Odry. W piątek 13-go maja swoją działalność zaprezentowała strona niemiecka, natomiast w sobotę 14-go maja gospodarzem spotkania była Federacja Zielonych „GAJA”.

Piątkowe zwiedzanie rozpoczęliśmy od Bocianiej Zagrody w Papendorf, gdzie pracownicy ośrodka pokazali nie tylko główne miejsce rehabilitacji bocianów i ptaków drapieżnych z regionu Meklemburgii-Pomorza Przedniego, ale także metody czynnej ochrony dudka i nietoperzy.

Kolejnym przystankiem była wyspa Riether Werder na na Jeziorze Nowowarpieńskim. Choć pogoda była kapryśna, udało nam się zobaczyć jedną z największych w Niemczech kolonii rozrodczych mewy śmieszki, a metody ochrony czynnej ptaków wodno-błotnych w tym rezerwacie omówił jego opiekun.

Następnie przejechaliśmy wydłuż pastwisk Gospodarstwa Gut Borken, gdzie Urząd Ochrony Przyrody za zgodą właścicieli terenu realizuje ochronę czynną miejsc lęgowych kulika wielkiego oraz zwiedziliśmy łąkę storczykową (niestety jeszcze bez widocznych storczyków) nad jeziorem Lazigsee – corocznie monitorowaną i koszoną przez Landschaftspflegeverband Region Odermündung e.V., kończąc na Światowym polu uprawnym przyszłości 2000m2 – założonym i prowadzonym przez Spółkę rolniczą Höfegemeinschaft Pommern GmbH w Rothenklempenow.

W sobotę, 14 maja, w Gminnym Ośrodku Kultury w Stepnicy, rozpoczęliśmy od zaprezentowania projektów realizowanych przez Federację Zielonych „GAJA” w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska  oraz Funduszu Małych Projektów w ramach ww. Programu.

oraz prezentacji wyników projektu Uniwersytetu Szczecińskiego: INT107 Analiza satysfakcji wśród turystów odwiedzających polskie parki krajobrazowe i  narodowe.

     

Następnie wraz z przedstawicielami Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego oraz Stowarzyszenia na rzecz Wybrzeża zwiedzaliśmy użytkowane ekstensywnie rolniczo łąki zalewowe w Czarnocinie słuchając o sposobach czynnej ochrony ornitofauny w granicach Zatoki Skoszewskiej,

To były niesamowite dwa dni, które umożliwiły kontakt oraz wymianę doświadczeń. To była także doskonała okazja do zapoznania się z licznymi projektami finansowanymi przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Dziękujemy za nie organizatorowi, sponsorom i wszystkim uczestnikom.

  

Czcionka