Pierwsza wizyta studyjna w ramach projektu „Aleje dla bioróżnorodności” - Aleje dla bioróżnorodności
Events, News

W dniu 17 października 2019 r. odbyła się pierwsza wizyta studyjna przewidziana w ramach projektu „Aleje dla bioróżnorodności”. Polscy i niemieccy goście spotkali się w Anklam i wyruszyli w trasę wzdłuż 100-letniej alei lipowej w okolicy Gnevenzin, poddanej ostatnio pracom pielęgnacyjnym alei wiśniowej w Butzow i Blesewitz oraz starej alei klonowej w pobliżu Zemitz i Linden w miejscowości Alt-Bauer.

Sound house w Klein Jasedow oferował dużo przestrzeni i ładną scenerię jako miejsce zjazdu, gdzie przeprowadzone zostały cztery wykłady na temat ochrony oraz znaczenia alei przydrożnych w Niemczech i w Polsce. Pan Holger Münch z Państwowego Urzędu Budowy i Ruchu Drogowego M-V rozpoczął wykładem na temat nowych zasad sadzenia drzew alejowych w pasach dróg i federalnych. Następnie pan Max Matthias Backoff – kontroler i arborysta „Eichkater” omówił rolę alei przydrożnych jako siedlisk przyrodniczych oraz zagadnienia związane z ochroną gatunkową obowiązującą w trakcie prac pielęgnacyjnych drzew. Po przerwie na lunch Pani Maria Köpnick z biura konsultantów „Baumfuchs” omówiła historyczny rozwój pozycji ochronnej alej w Niemczech. Zjazd zakończony został wystąpieniem Pani Agnieszki Racławskiej z Federacji Zielonych „GAJA” na temat sytuacji prawnej alei przydrożnych po stronie polskiej.

Wizyta studyjna została bardzo pozytywnie przyjęta zarówno przez polskich, jak i niemieckich gości. Tematyka ochrony prawnej, możliwość praktycznego przyjrzenia się problemom związanym z pracami pielęgnacyjnymi drzew oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie są niezwykle istotne dla obu stron. Jedyne czego w trakcie zabrakło takcie wizyty to znacznie więcej czasu na dyskusję.

Druga z planowanych wizyt studyjnych odbędzie się niebawem w Polsce.

Prezentacje z wykładów (w formacie pdf) dostępne są do pobrania w zakładce: „Pobierz”.

POST A COMMENT

You must be logged in to post a comment.

Czcionka