Petycja w sprawie utworzenia „Rezerwatu Dolina Narwi” - Aleje dla bioróżnorodności
News

Zachęcamy do poparcia petycji lokalnych mieszkańców województwa mazowieckiego  oraz miłośników przyrody odnośnie utworzenia rezerwatu przyrody „Rezerwatu Dolina Narwi”. Na terenie postulowanej ochrony znajduje się stuletni las o charakterze łęgu wierzbowo-topolowego wraz z unikalną w skali Mazowsza kolonią lęgową czapli siwej, będący jednocześnie siedliskiem m.in.: bielika, wilka, modliszki,  łosia, bobra i wydry oraz zwierzyny płowej. Miejsce to  planowano objąć ochroną już w latach 70 ubiegłego wieku.

Więcej szczegółów  oraz petycja w przedmiotowej sprawie zamieszczona została na stronie internetowej:

https://www.petycjeonline.com/nie_dla_wycicia_lipy_w_konarach_w_zwizku_z_przebudow_drogi_705

 

Obraz wyróżniający autorstwa: Manfred Antranias Zimmer z Pixabay.

Czcionka