Aleje przydrożne, drogi wojewódzkie, drzewa pomnikowe - Aleje dla bioróżnorodności - partnerzy

Partner wiodący:
Federacja Zielonych Gaja

Stowarzyszenie powstało w 1993 r. Jest niezależną, apolityczną pozarządową organizacją działającą na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, realizującą swe cele poprzez działania pokojowe.

Projekt „Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald” został oparty na doświadczeniach i danych zbieranych przez Federację Zielonych Gaja jako partnera oraz organizacji współpracujących przy realizacji ogólnopolskich projektów: „Drogi dla Natury – kampania na rzecz zadrzewień” w latach 2012-2014 dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz „Drogi dla Natury – kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych” w latach 2013-2016 finansowanego przez program LIFE+ Unii Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto projekt nawiązuje do pilotażowego programu „Drogi dla Natury”, który był realizowany przez Fundację EkoRozwoju z Wrocławia w latach 2009-2010 przy wsparciu Mechanizmu Norweskiego oraz programu „Drogi dla natury – aleje przydrożne jako korytarze ekologiczne dla pachnicy dębowej”finansowanego przez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz NFOŚiGW realizowanego w latach 2009-2012.

Partner projektu:
Landkreis Vorpommern-Greifswald

Powiat, w tym przypadku Wydział Budownictwa i Ochrony Przyrody, zajmuje się bezpośrednio pielęgnacją i nasadzaniem nowych alej zarówno jako podmiot odpowiedzialny za budowę dróg powiatowych (Dział Budownictwa Naziemnego i Podziemnego) jak i jako Niższy Urząd Ochrony Przyrody (Dział Ochrony Przyrody). Powiat Vorpommern-Greifswald (wcześniej Uecker-Randow i Ostvorpommern) dysponuje odpowiednim doświadczeniem zarówno pod względem projektów INTERREG jak i fachowym. Dla starego powiatu Ostvorpommern była przed laty stworzona koncepcja ochrony alej, która w międzyczasie musiała być przerobiona i rozszerzona na obecny powiat Vorpommern-Greifswald. Z partnerami polskimi realizowane były m.in. projekty budowy dróg w ramach INTERREG IIIA oraz IVA.

Czcionka