Organizacja Rewilding Oder Delta uruchamia polsko-niemiecką witrynę internetową nt. rewildingu - Aleje dla bioróżnorodności
News

Nowa dwujęzyczna witryna internetowa prezentuje koncepcję rewildingu i działania organizacji pożytku publicznego Rewilding Oder Delta, mające na celu przywrócenie naturalnych ekosystemów w Delcie Odry w połączeniu z promocją regionalnej zielonej gospodarki.

Cenne przyrodniczo wrota Bałtyku

Położona na granicy polsko-niemieckiej Delta Odry jest ważnym punktem na skrzyżowaniu ekologicznych korytarzy migracyjnych dla fauny w Europie Środkowej. Fascynująca mozaika krajobrazów Delty jest domem dla wielu rzadkich gatunków zwierząt i roślin, których siedliska w centrum Europy kurczą się z dnia na dzień. Dzięki reformom politycznym,wzdłuż granicy polsko-niemieckiej podjęto działania ochronne. Przyroda w Delcie Odry ponownie odradza się, a naturalne procesy dynamicznie kształtują krajobraz Delty, poprawiając w ten sposób odporność tego ważnego ekosystemu na zmiany klimatyczne i negatywne skutki działalności człowieka.

Różnorodność przyrodnicza Delty Odry przyciąga coraz więcej turystów – milośników przyrody . Mogą oni spędzić czas blisko przyrody w krainie tzw. „Wielkiej Siódemki” – foki szarej, bobra, orła bielika, łosia, wilka, żubra oraz jesiotra bałtyckiego. Szczególnie w dobie pandemii Covid-19, potencjał turystyczny rodzimych terenów przyrodniczych przybiera na wadze.

Uruchomienie nowej witryny internetowej ma na celu przybliżenie niemieckiemu i polskiemu odbiorcy piękna obszaru Delty i jego walorów ekologicznych. Witryna będzie początkowo dwujęzyczna (język niemiecki i polski), a w późniejszym czasie uzupełniona zostanie o język angielski. Będzie prezentować działania zespołu organizacji Rewilding Oder Delta, aktualności przyrodnicze z regionu oraz zdjęcia najbardziej charyzmatycznych dzikich zwierząt, roślin i krajobrazów regionu. Internauci, którzy chcą odwiedzić Deltę Odry, aby odkryć jej piękną dziką przyrodę, będą mogli znaleźć tu aktualne informacje o atrakcjach przyrodniczychi ofertach turystycznych. Zostanie również przedstawiona wiedza na temat rewildingu, wraz z opisem szans, które ta holistyczna koncepcja ochrony ekosystemów oferuje wobec obecnego kryzysu gatunkowego i klimatycznego.

Oddziaływanie transgraniczne

Peter Torkler, kierownik polskiego zespołu Rewilding Oder Delta, cieszy się na oczekiwany transgraniczny wpływ witryny. „Chcemy za pomocą tej nowej platformy podnieść świadomość na temat rewildingu w Niemczech i w Polsce,” mówi Torkler. „Pragniemy dotrzeć do ludzi w różnym wieku i z różnych środowisk, aby ich zaangażować, zmotywować orazzainspirować do samodzielnego działania. A kiedy będziemy spotykać się z przyszłymi partnerami i interesariuszami, strona internetowa będzie służyć jako nasza wizytówka i punkt gromadzenia wszystkich ważnych informacji na temat rewildingu w regionie.” Opracowanie polsko-niemieckiej witryny internetowej „Rewilding Oder Delta” zostało dofinansowane ze środków Europejskiego Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A.

Dowiedz się więcej:

Wezwanie do działania na rzecz bardziej dzikiej Europy https://rewildingeurope.com/callforawildereurope/

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego: www.rewilding-oder-delta.com/pl/kontakt

Kontakt:
Peter Torkler
Tel. +49 159 0640 9325
e-mail: peter.torkler@rewilding-oder-delta.com

 

 

 

 

 

 

Czcionka