Opowiedzieliśmy o ochronie szczecińskich drzew i nie tylko …. - Aleje dla bioróżnorodności
Events, News

W sobotę 19.06 za pośrednictwem kanału YOUTUBE odbyło się bezpłatne wydarzenie pn. „Drzewiej – pamięć szczecińskich drzew”, podczas którego wygłoszone zostały prelekcje związane luźno z tematem przewodnim, czyli „drzewami”. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Chowaniec i Rzucaj Nie Gadaj – Podcast RPG w ramach Programu Społecznik Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Społecznik na lata 2019-2021 – Program Marszałkowski”.

Federacja Zielonych „GAJA” opowiedziała o „Sposobach i skutkach prawnej ochrony szczecińskich drzew”, tj. o historii i zasadach ustanawiania pomników przyrody, przepisach związanych z wycinką drzew i ochroną gatunkową zwierząt i porostów, dla których drzewa są podstawowym siedliskiem życia. Nie zabrakło też odniesień do naszego doświadczenia odnośnie:

Materiały z wydarzenia zamieszczone zostały na stałe na kanale YOUTUBE:

Więcej o projekcie INT162 „Ochrona muraw kserotermicznych …” na stronie Stowarzyszenia www.gajanet.pl

 

 

Czcionka