Miasto przyszłości to zielone miasto: dlaczego potrzebujemy drzew w naszych miastach dla realizacji zrównoważonego rozwoju? - forum 30.03.2023 r. - Aleje dla bioróżnorodności
News

Lasy miejskie są sprawdzonym, opłacalnym rozwiązaniem pozwalającym na rozwój bardziej zielonych, zdrowszych i odpornych miast oraz na realizację celów zrównoważonego rozwoju i działań na rzecz klimatu. Żywe społeczności są zakorzenione w drzewach, które promują korzyści zdrowotne dla wszystkich mieszkańców miasta i pomagają łagodzić skutki zmieniającego się klimatu, utrzymując miasta w stanie nadającym się do zamieszkania i bezpiecznym w drodze do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

Korzyści te można zmaksymalizować, zwiększając dostęp do lasów miejskich dla wszystkich poprzez planowanie integracyjne, umożliwiając zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w integracyjne, dostosowane do potrzeb rozwiązania lokalne. Zielone dzielnice sprzyjają rozwojowi gospodarczemu, co sprawia, że inwestycja w drzewa jest warunkiem wstępnym do czerpania wielopoziomowych benefitów.
Aby zoptymalizować świadczenie usług ekosystemu miejskiego, interesariusze na poziomie lokalnym i krajowym, publicznym i prywatnym, muszą współpracować nad zrównoważonym zarządzaniem strategiami zazieleniania miast, aby przygotować nasze miasta na przyszłość i przyczynić się do osiągnięcia celów globalnych.

Promocją i jednocześnie wymianą doświadczeń w tym zakresie będzie Forum regionalne na temat zrównoważonego rozwoju dla regionu EKG ONZ 2023, które zaplanowano na dzień  30 marca 2023 r., w godzinach 8:00 – 9:45 w Amfiteatrze Palais de Nations w Genewie.

Rejestracja na wydarzenie możliwa jest prze formularz na stronie internetowej: https://forms.office.com/e/96BkJFcW1h – udział osobisty bądź prze platformę Teams.

Szczegółowy program wydarzenia (w języku angielskim):

Organizator: Sekcja Leśnictwa i Drzewnictwa UNECE/FAO

Zdjęcie wyróżniające autorstwa: Oscar z Pixabay.

Czcionka