Miasto Bytów chroni aleje - Aleje dla bioróżnorodności
News

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dofinansował pielęgnację alej przydrożnych w gminie Bytów w ramach konkursu na zadania z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego.W ramach projektu przez kilka miesięcy prowadzono pielęgnację alej oraz drzew, polegającą na cięciach korygujących korony drzew oraz usunięciu nadłamanych, uszkodzonych lub uschniętych gałęzi.Urząd Miejski w Bytowie realizując to zadanie miał na celu uzmysłowienie mieszkańcom, iż miasto to nie tylko zabytki kultury, ale także cenna zieleń, której nie należy traktować jako hamulec rozwoju działalności i potencjalne zagrożenie, ale ozdobę dróg dojazdowych, miejsce spacerów oraz ważny element przyrody.

POST A COMMENT

You must be logged in to post a comment.

Czcionka