Memorandum w sprawie ustanowienia prawnych podstaw zrównoważonej polityki oświetlenia zewnętrznego - Aleje dla bioróżnorodności
News

Serdecznie zapraszamy do lektury Memorandum w sprawie ustanowienia prawnych podstaw zrównoważonej polityki oświetlenia zewnętrznego, które jest głosem specjalistów w sprawie wyzwań środowiskowych i wymogów zrównoważonego rozwoju w zakresie planowania i użytkowania zewnętrznej infrastruktury oświetleniowej.

Dokument opublikowany w Wydawnictwie Instytutu Metropolitalnego pod redakcją dr Katarzyny Szlachetko można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej: https://goodlightlaw.im.edu.pl/memorandum/

W polskim systemie prawnym brakuje kompleksowych rozwiązań, które z jednej strony umożliwiałyby zaspokajanie potrzeb ludzi związanych z zewnętrznym oświetleniem elektrycznym (użytkowych, estetycznych, gospodarczych, itp.), a z drugiej strony zapewniałyby ochronę zdrowia, środowiska  i przyrody przed negatywnym wpływem tzw. zanieczyszczenia światłem (ang. light pollution).  Wyniki najnowszych badań naukowych potwierdzają wpływ zanieczyszczenia światłem na zmiany klimatu, a niekontrolowana i uciążliwa emisja światła z zewnętrznych instalacji oświetleniowych powoduje marnotrawienie energii elektrycznej, co przynosi wymierne straty ekonomiczne. W końcu nieprawidłowe użytkowanie zewnętrznych urządzeń infrastruktury oświetleniowej  pozbawia ludzkość dostępu do jej pierwotnego dziedzictwa w postaci naturalnie ciemnego i rozgwieżdżonego nieba.

Dokument stanowi pokłosie kilkumiesięcznej współpracy specjalistów reprezentujących różne dyscypliny nauki, których przedmiotem zainteresowania są zewnętrzne oświetlenie elektryczne oraz przeciwdziałanie zanieczyszczeniu światłem.  W opracowaniu dokumentu brali udział przedstawiciele: fizyki (dr hab. Tomasz Ściężor), astronomii (dr Sylwester Kołomański), biologii (dr Krystyna Zużewicz, dr inż. Anna Kołton, dr inż. Monika Czaja), geomatyki i kartografii (dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK; Dominika Karpińska), techniki świetlnej (dr inż. Krzysztof Skarżyński, dr inż. Przemysław Tabaka, dr inż. Małgorzata Zalesińska), urbanistyki (Bartłomiej Idzikowski) oraz prawa i administracji (dr Katarzyna Szlachetko), a także popularyzatorzy astronomii (dr Paweł Drożdżal, Piotr Nawalkowski).

Dokument jest głosem specjalistów w sprawie wyzwań środowiskowych i wymogów zrównoważonego rozwoju w zakresie planowania i użytkowania zewnętrznej infrastruktury oświetleniowej.

Patronat nad publikacją objęło Stowarzyszenie POLARIS – OPP w Sopotni Wielkiej – inicjator i koordynator programu „Ciemne Niebo Polska”. Treść dokumentu stanowiła przedmiot konsultacji merytorycznych z członkami Polskiego Komitetu Oświetleniowego.

Źródło: www.goodlightlaw.im.edu.pl

Obrazek wyróżniający autorstwa: Pete Linforth from Pixabay.

Czcionka