Masowa wycinka drzew wzdłuż Drogi Krajowej 92 - Aleje dla bioróżnorodności
News

Od kilku dni trwa wycinka setek drzew wzdłuż Drogi Krajowej 92, na odcinku Bolewice-Pniewy i Bolewice-Miedzichowo, związana z rozbudową drogi o ścieżkę rowerową i kanał technologiczny. Wycinane są zdrowe, wieloletnie lipy i klony, w tym drzewa o wymiarach pomnikowych. W miejscowości Grońsko plany wycinki obejmują 17 lip o wysokości 20-30 metrów i obwodzie w pierśnicy równym od 220 do 250 cm. Wycinka odbywa się w okresie lęgowym ptaków i budzi duże zaniepokojenie i opór okolicznych mieszkańców, władz gminy i lokalnych polityków, którzy starają się zatrzymać wycinkę. O sprawie zawiadomiona została Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu. Apelujemy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, do której należy zarząd i ochrona drzew w pasie drogowym, o pilną interwencję w tej sprawie – wstrzymanie wycinki i rozważenie alternatywnych, przyjaznych przyrodzie i mieszkańcom rozwiązań.

Zdjęcia: Grzegorz Koźmiński.

Czcionka