Lasy borealne i zmiany klimatu – od skutków do adaptacji - Aleje dla bioróżnorodności
News

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem „ Lasy borealne i zmiany klimatu – od wpływu do adaptacji ”, który przyjęty  został na ostatniej sesji COFFI w listopadzie 2022 r. jest już dostępny w języku: angielskimfrancuskim i rosyjskim.

Opiera się na badaniach przeprowadzonych przez ekspertów Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych / Zespołu Specjalistów ds. Lasów Borealnych Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (UNECE / FAO) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań nad Lasami Borealnymi (IBFRA). Ma na celu dostarczenie decydentom, ekspertom i ogółowi społeczeństwa informacji na temat lasów borealnych w kontekście zmian klimatu.

Więcej informacji o dokumencie znajduje się na stronie internetowej www.unece.org.

Czcionka