Konferencja podsumowująca projekt „Aleje dla bioróżnorodności” 23.06.2022 - Aleje dla bioróżnorodności
Events, News

Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa na konferencję „Aleje dla bioróżnorodności”. Za nami 3 lata pracy w ramach projektu, którego podsumowaniem będzie to ostatnie wydarzenie. Będzie nam bardzo miło powitać Państwa w Pasewalku i przyjrzeć się przyszłości alej na pograniczu polsko–niemieckim. Na wstępie chcielibyśmy omówić naszą pracę nad projektem oraz wyniki inwentaryzacji przeprowadzonych na drogach w województwie zachodniopomorskim i powiecie Vorpommern–Greifswald.

Pani Franziska Scheunemann z Wydziału Budowy Dróg w Neustrelitz opowie o zarządzaniu alejami na drogach krajowych i federalnych oraz o tym, jakie zagrożenia może przynieść przyszłość. Aleksandra Kruszewska, z firmy arborystycznej Kaskaderzy Zieleni, opowie o swojej pracy w ramach projektu, a także o specyfice drzewostanów alejowych objętych podwójną ochroną – z jednej strony ze względu na ochronę przyrody, a z drugiej ze względu na ochronę zabytków. Pani Xenia Mathgen, reprezentująca powiatowy Wydział Ochrony Przyrody, wyjaśni, dlaczego właśnie aleje są istotne dla przetrwania różnych gatunków nietoperzy. Pan Peter Klug jest jednym z wiodących niemieckich ekspertów w dziedzinie drzew i dobrze zna specyfikę przyrodniczą naszego regionu, ponieważ regularnie szkoli inspektorów kontroli drzew w zakresie budowy dróg. Jego wykład pokaże fascynujące możliwości, jakimi dysponują drzewa w zakresie ochrony własnej – poza aspektami związanymi z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Dr Piotr Tyszko–Chmielowiec, dyrektor Instytutu Drzewa i inicjator europejskiej inicjatywy „Drogi dla Natury”, przedstawi powiązania z innymi projektami, które służyły transgranicznej ochronie alej.

PROGRAM KONFERENCJI_PL

PROGRAMMKONFERENZ DE

Na zakończenie chcielibyśmy zaprosić Państwa do dyskusji i znalezienia wspólnych rozwiązań między zachowaniem dróg dla ruchu drogowego a wartością dodaną, jaką można na nich uzyskać dla przyrody. Całe wydarzenie odbędzie się w języku niemieckim i polskim, z tłumaczeniem symultanicznym. Prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 3–go czerwca.

Formularz zgłoszenia_konferencja 23.06.2022
Maksymalna liczba uczestników wynosi 100 osób (decyduje kolejność zgłoszeń). Prosimy o przysyłanie zgłoszeń na adres agnieszka.plich@gajanet.pl.
Dla uczestników z Polski zapewniony będzie transport autobusowy na trasie Szczecin–Pasewalk–Szczecin

Czcionka