Konferencja na temat zarządzania inwazyjnymi gatunkami obcymi (Bruksela, 12 lipca 2022) - Aleje dla bioróżnorodności
Events, News

W dniu dzisiejszym w budynku Herman Teirlinck w Brukseli odbywa się ogólnoeuropejska Konferencja na temat zarządzania inwazyjnymi gatunkami obcymi kręgowców stwarzających zagrożenie dla Unii, uwzględniająca dobrostan zwierząt. Gospodarzem wydarzenia jest Instytut Badawczy Przyrody i Leśnictwa (INBO), a prowadzi  Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN), Agenca Zdrowia Zwierząt i Roślin (APHA), Europejskie Stowarzyszenie Ośrodków Ratowniczych i Sanktuariów (EARS), Eurogroup for Animals, Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (EAZA), Uniwersytet w Newcastle oraz Grupa Specjalistów ds. Gatunków Inwazyjnych Komisji ds. Przetrwania Gatunków IUCN (ISSG). Na konferencji zostaną zaprezentowane wyniki projektu pn.  „Identyfikacja, ocena, udostępnianie i rozpowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie humanitarnego zarządzania inwazyjnymi gatunkami obcymi”, skupiając się na Podręczniku zarządzania inwazyjnymi gatunkami obcymi kręgowców, stanowiącymi zagrożenie dla Unii, obejmującym dobrostan zwierząt i studia przypadków zmobilizowane w ramach działań angażujących. Uczestnicy zostaną następnie zaproszeni do pracy w grupach, aby wspierać wymianę między praktykami w całej Europie.  Moderowane dyskusje koncentrują się na identyfikacji:
– luk w wiedzy,
– możliwości rozwoju najlepszych praktyk oraz nowatorskich i innowacyjnych podejść w celu zmniejszenia wpływu na dobrostan i poprawy skuteczności środków zarządzania,
– możliwości współpracy między uczestnikami.
Adresatami konferencji są: eksperci z władz krajowych, organizacji pozarządowych, w tym organizacji opieki społecznej, środowisk akademickich i innych praktyków zajmujących się zarządzaniem kręgowcami IAS w UE.

W wydarzeniu uczestniczą także przedstawiciele Federacji Zielonych „GAJA” realizujący projekt pn. „Edukacja w zakresie eradykacji i kontroli wielkości populacji inwazyjnych gatunków obcych przez myśliwych i wędkarzy” , dofinansowany przez:

Konferencja na temat zarządzania inwazyjnymi gatunkami obcymi kręgowców stwarzających zagrożenie dla Unii, uwzględniająca dobrostan zwierząt - 12.07.2022    Konferencja na temat zarządzania inwazyjnymi gatunkami obcymi kręgowców stwarzających zagrożenie dla Unii, uwzględniająca dobrostan zwierząt - 12.07.2022

Czcionka