Kolej Dużych Prędkości zagrożeniem dla zabytkowej alei dębowej - Aleje dla bioróżnorodności
News

Planowany przebieg torowiska dla Kolei Dużych Prędkości (KDP) w ramach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego zagraża zabytkowej alei dębowej, znajdującej się  w gminie Lutomiersk (woj. łódzkie). Aleja została zgłoszona do uznania za pomnik przyrody w miejscowości Prusinowice-Borek. Opracowano dokumentację ekspercką alei jako zabytku przyrody ponieważ w powiecie pabianickim nie ma drugiej takiej alei tak starych i potężnych drzew!

Niestety przez środek tejże alei ma przechodzić Kolej Dużych Prędkości co spowoduje całkowite zniszczenie tych drzew!

Na terenie wyznaczonej trasy KDP od kilku lat gniazdują żurawie i dudki. Oba gatunki są objęte ochroną ścisłą! Kółko łowieckie Pabianice zaprzestało na tym terenie organizacji polowań właśnie z powodu konieczności ochrony zwierząt i ptactwa. Stare częściowo spróchniałe dęby mogłyby stać się miejscem bytowania pachnicy dębowej, dla której pozostało bardzo niewiele miejsc do życia w Polsce i w Europie

Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli Centralnego Portu Komunikacyjnego pod koniec IV kwartału 2020 zostaną zorganizowane bezpośrednie konsultacje społeczne z mieszkańcami.

Więcej na stronach:

https://dzienniklodzki.pl/kolej-duzych-predkosci-zniszczy-lodzki-szlak-konny-list/ar/778403

https://www.facebook.com/groups/677121755695300//

http://www.lutomiersk.info/art,1382,nie-dla-wariantow-kolei-duzych-predkosci-na-terenie-gminy-lutomiersk

https://ele24.net/wiadomosci/lodzkie/gmina-lutomiersk-spotkanie-w-sprawie-wariantow-przebiegu-kolei-duzych-predkosci

Czcionka