Ile warte jest drzewo? - Aleje dla bioróżnorodności
News

W tym roku jedna z grup SIS „Nie ma lipy” zaplanowała monitoring w gminach, w ramach którego postanowiła sprawdzić jak gminy dbają o drzewa, ale też wyliczyć, jaka jest wartość wyciętego drzewostanu. Gminy objęte monitoringiem to: Włodawa, Ostróda, Stanisławów, Lublin i Choroszcz.

Odpowiedzi z gmin są nadal analizowane, a szczegółowy raport z monitoringu ukaże się już wkrótce.

Więcej informacji o inicjatywie TUTAJ

Szkoła Inicjatyw Strażniczych organizowana jest w ramach projektu „Szkoła Inicjatyw Strażniczych – 2 regiony” przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska. To cykl szkoleń dla mieszkańców wsi i miast, którzy przyglądają się pracy lokalnych władz, zadają im pytania, zabierają głos w sprawach publicznych i działają na rzecz zmiany w przypadku zdiagnozowania problemów tam, gdzie mieszkają.

Czcionka