Europejski Kongres Ekologii Krajobrazu IALE 2021 – Warszawa 5-9 lipca 2021 - Aleje dla bioróżnorodności
Events, News

Kolejny Europejski Kongres Ekologii Krajobrazu IALE, który odbędzie się w Warszawie w dniach 5-9 lipca 2021 r., ma na celu podkreślenie ekologii krajobrazu jako transdyscyplinarnej platformy łączącej przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Podejście to jest szczególnie potrzebne teraz, gdy świat stoi w obliczu globalnych wyzwań, takich jak kryzys klimatyczny, utrata różnorodności biologicznej, zanieczyszczenie środowiska, masowa migracja i urbanizacja.

Ogólny temat kongresu – tworzenie przyszłości, uczenie się z przeszłości – zostanie omówiony w czterech połączonych ze sobą grupach tematycznych obejmujących cały zakres zagadnień istotnych dla ekologii krajobrazu:

Przeszłość

… Dziedzictwo, Rekonstrukcja, Zrozumienie, Czynniki napędzające i aktorzy zmian, Transformacje, Przywracanie przyrody, Mapowanie, Paleoekologia, Historia, Wspomnienia, Dziedzictwo, Tożsamość, Łączność…

Nauka

… Komunikacja / transfer wiedzy, koprodukcja wiedzy, wielo- / inter- / transdyscyplinarność, dialog, edukacja i świadomość, dialog z krajobrazem, percepcja, uczenie się przez działanie, monitorowanie, wieloperspektywizm, ocena polityk / środków…

 

Przyszłość

… Modelowanie i scenariusze, Przemiany, Stawianie czoła / sprostanie wyzwaniom, Aspiracje, Oczekiwania, Technologia / nowe narzędzia, Wirtualne, Sztuczna inteligencja / duże zbiory danych, Media społecznościowe, Genetyka krajobrazu, Rozwiązania, Nowe (eko) systemy, Innowacje, Regeneracja, Zrównoważony rozwój, Odporność , Bezpieczeństwo, pomiar krajobrazu…

 

Działanie

… Praktyka, polityka, projekt, tożsamość, tworzenie miejsca, zarządzanie, zarządzanie (naturalne / dziedzictwo), dodatkowe korzyści, zarządzanie, ochrona, ochrona, usługi ekosystemowe, ocena wpływu, oddziaływanie i skutki, rozwiązywanie konfliktów, łagodzenie, dobrostan, Wycena, wdrożenie…

Europejski Kongres Ekologii Krajobrazu IALE 2021 jest organizowany przez Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego Polskiej Akademii Nauk (IGiPZ PAN) oraz Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (WGiSR UW) we współpracy z Europejskimi i Polskimi Stowarzyszeniami Ekologii Krajobrazu (IALE-Europe i PAEK)

Więcej na stronie: www.iale2021.eu

POST A COMMENT

You must be logged in to post a comment.

Czcionka