"DZIEŃ WIERZBY" - 21.03 - Aleje dla bioróżnorodności
News

21 marca obchodzimy Dzień Wierzby. Jest to świetna okazja do zwrócenia uwagi na rolę drzew w krajobrazie i problemy ich ochrony.

Wraz z Fundacją Ekorozwoju proponujemy obchodzenie tego święta na różne sposoby:

 1. SADZENIE WIERZB

Wierzba przez lata była charakterystycznym elementem wiejskiego krajobrazu. Drzewa te sadzane były na miedzach, wzdłuż dróg, na polach, a jako lubiące wilgoć rosły też nad brzegami strumieni, rzek i stawów oraz na mokradłach. Warto przywracać je i promować potrzebę ich zachowania.

Więcej informacji o tym jak przeprowadzić sadzenie i dlaczego warto to robić znajdziemy m.in. tu: http://drzewa.org.pl/dlaczego-warto-sadzic-wierzby/

2. ZGŁASZANIE WIERZB do objęcia OCHRONĄ POMNIKOWĄ

Szukajmy w terenie drzew sędziwych, które warto zabezpieczyć przed potencjalną wycinką i objąć je ochroną pomnikową! Postarajmy się w tym dniu znaleźć sędziwe wierzby, ale i inne gatunki. Oznaczmy wybrane drzewa tabliczką “proponowany pomnik przyrody”

http://fer.org.pl/wp-content/uploads/2022/03/POL_PROPONOWANYPomnik_Przyrody.pdf

Jeśli znajdziemy drzewo warte ochrony spróbujmy wypełnić wniosek o powołanie pomnika przyrody. W przedsięwzięciu pomoże Wam krótki poradnik:

http://fer.org.pl/wp-content/uploads/2022/01/Jak_powolac_pomnik_przyrody.pdf

3. Promowanie STANDARDÓW CIĘCIA i PIELĘGNACJI DRZEW!

Drzewa w Polsce są masowo okaleczane – tnie im się korony (pozbawiając możliwości produkowania cukrów) i niszczy korzenie (uniemożliwiając pobieranie wody i soli mineralnych, naruszając stabilność w gruncie). Często pod pretekstem poprawy dobrostanu drzew. W efekcie tych haniebnych praktyk drzewa powoli zamierają i stwarzają niebezpieczeństwo. Jeśli musimy ciąć drzewa, bo wymagają tego różne okoliczności, trzeba to robić z głową, zgodnie z dobrą praktyką, z rozmysłem, w sposób planowy, zgodnie ze standardem cięcia http://drzewa.org.pl/standardy/

Więcej informacji na: Dzień Wierzby 2023 – Fundacja Ekorozwoju (fer.org.pl)

Obraz wyróżniający autorstwa: Jakub Luksch z Pixabay.

Czcionka