"Drugie życie drzewa" wydanie II - Aleje dla bioróżnorodności
News

W tym roku ukazała się zaktualizowana i uzupełniona wersja książki „Drugie życie drzewa” wydanej nakładem WWF Polska. Autorami są znani przyrodnicy – dr hab. Jerzy M. Gutowski z Zakładu Lasów Naturalnych Instytutu Badawczego Leśnictwa w Białowieży, dr Andrzej Bobiec z Towarzystwa Ochrony Puszczy Białowieskiej, Paweł Pawlaczyk z Klubu Przyrodników oraz Karol Zub z Zakładu Badań Ssaków PAN. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się z treścią. Jest to przełomowa w podejściu do ochrony ekosystemów leśnych pozycja – jedno z pierwszych tego typu opracowań na świecie. Publikacja w przystępny sposób omawia rolę i znaczenie martwego drewna dla różnych organizmów zamieszkujących lasy oraz dla ogólnej kondycji terenów leśnych. Pokazuje, jak wiele życia jest w martwym drewnie, przedstawia różne aspekty poza użytkowego znaczenia drzew, wprowadza do tajemniczego świata roślin, zwierząt i grzybów, związanych z rozkładającymi się kłodami, wykrotami, pniakami i konarami. Obala też wiele mitów, np. związanych z tzw. pielęgnacją starych drzew.

DRUGIE ŻYCIE DRZEWA do pobrania

Wydawnictwo WWF

Czcionka