News - Aleje dla bioróżnorodności - Seite 3 von 19
News

Petition zur Schaffung eines "Narew Valley Reserve"

Zachęcamy do poparcia petycji lokalnych mieszkańców województwa mazowieckiego  oraz miłośników przyrody odnośnie utworzenia rezerwatu przyrody „Rezerwatu Dolina Narwi”. Na terenie postulowanej ochrony znajduje się stuletni las o charakterze łęgu wierzbowo-topolowego wraz z unikalną w skali Mazowsza kolonią lęgową czapli siwej, będący jednocześnie siedliskiem m.in.: bielika, wilka, modliszki,  łosia, bobra i wydry oraz zwierzyny płowej. Miejsce to  planowano objąć ochroną już w latach 70 ubiegłego

By Aneta Kozłowska 8 Monaten ago
News

WIR KENNEN DIE FINALISTEN DES WETTBEWERBS BAUM DES JAHRES 2023

16 drzew z całej Polski – dęby, cisy, buki, kasztanowiec, brzoza, lipa i sosna to tegoroczni finaliści organizowanego przez Klub Gaja konkursu Drzewo Roku, którego celem jest zwrócenie uwagi na ciekawe, wiekowe drzewa jako ważne elementy dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, które powinniśmy cenić i chronić. Już w czerwcu te ulubione przez społeczności lokalne drzewa, otoczone ich troską i opieką, rywalizować

By Aneta Kozłowska 8 Monaten ago
News

Die Stadt der Zukunft ist eine grüne Stadt: Warum brauchen wir Bäume in unseren Städten, um eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen? - Forum 30.03.2023.

Lasy miejskie są sprawdzonym, opłacalnym rozwiązaniem pozwalającym na rozwój bardziej zielonych, zdrowszych i odpornych miast oraz na realizację celów zrównoważonego rozwoju i działań na rzecz klimatu. Żywe społeczności są zakorzenione w drzewach, które promują korzyści zdrowotne dla wszystkich mieszkańców miasta i pomagają łagodzić skutki zmieniającego się klimatu, utrzymując miasta w stanie nadającym się do zamieszkania

By Aneta Kozłowska 8 Monaten ago
News

Der Wettbewerb um den europäischen Baum des Jahres ist in vollem Gange. An der Spitze steht die Fabrykant-Eiche aus Łódź!

Za nami półmetek głosowania na Europejskie Drzewo Roku 2023. W chwili obecnej na prowadzeniu z ponad 30 tysiącami głosów znajduje się polski Dąb Fabrykant – zwycięzca polskiej edycji konkursu Drzewo Roku organizowanego przez Klub Gaja. Jednak, aby wygrać rywalizację z 15 niezwykłymi drzewami z całej Europy jeszcze do końca lutego musimy głosować na naszego kandydata

By Aneta Kozłowska 9 Monaten ago
News

Buchenallee in der Gemeinde Polanów als Denkmal

Am 28. Dezember 2022 hat der Verband der Grünen „GAJA“ beim Denkmalpfleger der Woiwodschaft Westpommern einen Antrag auf Betreten der Buchenallee gestellt, die sich an der Woiwodschaftsstraße Nr. 206 zwischen den Städten Nacław und Jacinki in der Gemeinde Polanów befindet, Kreis Koszalin im Register der unbeweglichen Denkmäler.

By Aneta Kozłowska 10 Monaten ago
News

Konzept für die Pflege, die Entwicklung und den Schutz von Straßenbäumen an Provinzialstraßen in der Woiwodschaft Westpommern mit Leitlinien für Straßenverwalter - Alleen für die Biodiversität

Przedstawiamy „Koncepcję utrzymania, rozwoju i ochrony zadrzewień przydrożnych dla dróg wojewódzkich województwa zachodniopomorskiego z wytycznymi dla zarządców dróg”, opracowaną w ramach projektu „Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Współpracy Interreg

By Aneta Kozłowska 10 Monaten ago
News

Bericht über das Naturinventar - Straßengassen der Woiwodschaftsstraßen in Westpommern

Wir präsentieren die Publikation Straßenrandalleen der Woiwodschaftsstraßen in Zachodniopomorskie - die Ergebnisse der natürlichen Bestandsaufnahme, die im Rahmen des Projekts „Alleen als Refugien der Biodiversität.

By avangardo 10 Monaten ago
Events, News

Ausstellung "Alleen für die Biodiversität" in Koszalin

Ab Dienstag, dem 27. Dezember 2022, wird im Sitz der Woiwodschaftsstraßenbehörde Westpommern in Koszalin an der Stettinerstasse 31.

By Aneta Kozłowska 10 Monaten ago
News

Żegnając odchodzący rok pragniemy podziękować wolontariuszom, sponsorom i wszystkich, którzy w różny sposób wspierali nasze Stowarzyszenie w 2022 r. Cieszymy się ze wszystkich zrealizowanych działań – już niedługo zaprosimy do lektury sprawozdania rocznego, w którym przeczytać będzie można o naszych polsko-niemieckich projektach na rzecz ratowania zachodniopomorskich alej przydrożnych i muraw kserotermicznych, innowacyjnym przedsięwzięciu Centrum Norki

By Aneta Kozłowska 10 Monaten ago
News

3 Milliarden Bäume

Die Europäische Union plant, bis 2030 mindestens 3 Milliarden Bäume auf dem Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten zu pflanzen. Dies ist Teil umfassender Bemühungen zur Wiederherstellung von Wäldern und zur Bekämpfung des Klimawandels.

By Aneta Kozłowska 10 Monaten ago
Czcionka