News - Aleje dla bioróżnorodności - Seite 19 von 19
News

Das Projekt „Alleen als Refugialgebiete der Biodiversität”!

Projekt „Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald” uruchomiony! Projekt ma na celu zachowanie różnorodności biologicznej poprzez podniesienie świadomości i wiedzy na temat znaczenia zadrzewień przydrożnych jako siedlisk przyrodniczych i korytarzy ekologicznych. Projekt koncentruje się na zadrzewieniach liniowych

By Aneta Kozłowska 5 Jahren ago
Czcionka