BOREALE WÄLDER UND KLIMAWANDEL - VON DEN AUSWIRKUNGEN BIS ZUR ANPASSUNG
News

Wir empfehlen Ihnen die Lektüre des Dokuments " Boreale Wälder und Klimawandel - von den Auswirkungen bis zur Anpassung ", das auf der letzten COFFI-Tagung im November 2022 angenommen wurde, liegt nun in deutscher Sprache vor: Englisch,Französisch und Russisch.

Opiera się na badaniach przeprowadzonych przez ekspertów Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych / Zespołu Specjalistów ds. Lasów Borealnych Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (UNECE / FAO) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań nad Lasami Borealnymi (IBFRA). Ma na celu dostarczenie decydentom, ekspertom i ogółowi społeczeństwa informacji na temat lasów borealnych w kontekście zmian klimatu.

Weitere Informationen zu diesem Dokument finden Sie unter: www.unece.org.

Czcionka