Events

Jahreskonferenz des Kooperationsprogramms Interreg VA Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg/Polen

Data: 25.09.2019 Miejsce: Teatr „Uckermärkische Bühnen” w Schwedt Doroczna konferencja programu UE Interreg VA organizowana w ramach Europejskiego Dnia Współpracy (EC-Day). W ramach wydarzenia zaprezentowany zostanie stan wdrażania Programu, plany na przyszłość i realizowane w pogranicznym obszarze wsparcia projekty. Atrakcyjnym urozmaiceniem konferencji są atrakcje, takie jak zwiedzanie teatru „Uckermärkische Bühnen” wraz z udziałem w próbach,

By radek 3 Jahren ago
Events

SAK-Schulung: Standards für den Schutz und die Gestaltung von Grünanlagen

Data: 25.09.2019 Miejsce: Zamek Książ w Wałbrzychu Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu i Miasto Wałbrzych zapraszają na szkolenie pt. Standardy ochrony i kształtowania terenów zieleni, które będzie miało na celu promocję standardów w zakresie projektowania i wykonawstwa obiektów architektury krajobrazu. Szkolenie kierowane jest do wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, w szczególności urzędników.

By radek 3 Jahren ago
News

Wir empfehlen den Artikel - Straßenbäume - Regeln für die Gestaltung und Pflege von Grünanlagen an Straßen

Wir empfehlen den Artikel von M. Stawowiak in der Juli-Ausgabe des Magazins „Drogi gminne i powiatowe” („Gemeinde- und Kreisstraßen”). Ein richtig angelegter und gepflegter Straßenbaumbestand erfüllt viele praktische Funktionen. Seit einiger Zeit erweckt das Thema Bäume entlang der Straßen viele Kontroversen. In dem Artikel wird die Bedeutung des Baumbestands am Straßenrand und die Grundsätze dessen Gestaltung erörtert und die grundlegenden Pflegearbeiten im Zusammenhang mit der Erhaltung der Vegetationen an den Straßen.

By radek 3 Jahren ago
News

EC-DAY 2019 – Multimedia-Wettbewerb!

Interreg VA zaprasza do uczestnictwa w konkursie multimedialnym i nadsyłania prac cyfrowych, takich jak np. zdjęcia, filmy, animacje, programy online, aplikacje, reportaże i grafiki przedstawiające projekty Interreg. W ten sposób Program będzie miał swój wkład w tegoroczny „Europejski Dzień Współpracy“ (EC Day 2019). Najlepsze zgłoszenia zostaną nagrodzone i zaprezentowane na Konferencji Rocznej Programu. Więcej o

By radek 3 Jahren ago
News

Das Projekt „Alleen als Refugialgebiete der Biodiversität”!

Projekt „Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald” uruchomiony! Projekt ma na celu zachowanie różnorodności biologicznej poprzez podniesienie świadomości i wiedzy na temat znaczenia zadrzewień przydrożnych jako siedlisk przyrodniczych i korytarzy ekologicznych. Projekt koncentruje się na zadrzewieniach liniowych

By radek 3 Jahren ago
Czcionka